WELKOM

rugzakVanaf 1 september 2017 kunnen schoolteams bij een ondersteuningsnetwerk ondersteuning aanvragen voor leerlingen met een verslag of een gemotiveerd verslag.

Ondersteuningsnetwerken trachten de scholen sterker te maken in hun groei naar meer inclusief onderwijs.  Indien de brede basiszorg en verhoogde zorg (tijdelijk) niet meer voldoende zijn, kan de school, na een traject met het CLB, hulp inroepen van het ondersteuningsnetwerk.  De school blijft verantwoordelijk voor de zorgregie.

De scholen van het buitengewoon en gewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst, bundelen hun krachten en ervaring.

Samen streven we naar kwaliteitsvol en goed onderwijs voor iedereen.

Alle scholen in Vlaanderen zijn aangesloten bij een ondersteuningsnetwerk.

Het ondersteuningsnetwerk Oost–Brabant (ONWOB) is werkzaam in de regio Vlaams – Brabant, ten oosten van Brussel.