Welkom!

COVID-19 blijft ons uitdagen!

In de eerste plaats wensen we iedereen sterkte en een goede gezondheid toe!  Verder hopen we op veel creativiteit bij het zoeken naar oplossingen voor ieders weekplanning.

coronavirus-4937226_640

De voorbije week was een uitzonderlijke week en ook de komende weken staan we voor enorme uitdagingen. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een nooit geziene impact op onze samenleving en op onze schoolcontext.

Tegelijkertijd zijn we er van overtuigd dat we als samenleving de uitdagingen aan kunnen.  Het is hartverwarmend om te zien hoe zoveel mensen voor elkaar in de bres springen.  https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/corona-heldenverhalen

Ook binnen het onderwijs zien we heel veel zinvolle initiatieven ontstaan en groeien. Leraren gaan aan de slag om leren van op een afstand mogelijk te maken.  Ondersteuners kunnen daar een begeleidende en/of ondersteunende taak in opnemen door samen te zoeken naar hoe in deze corona-tijden zoveel mogelijk (leer)kansen benut worden voor alle leerlingen. 

Via het keuzemenu ‘nieuws’ houden we jullie graag op de hoogte van onze laatste communicatie naar scholen.   Onder het nieuwe keuzemenu ‘links’ vinden jullie interessante links die een toegevoegde waarde kunnen zijn bij het uitbouwen van verschillende vormen van ‘afstandsleren’.

____________________________________________________________________________________________

rugzakVanaf 1 september 2017 kunnen schoolteams bij een ondersteuningsnetwerk ondersteuning aanvragen voor leerlingen met een verslag of een gemotiveerd verslag.

Ondersteuningsnetwerken trachten de scholen sterker te maken in hun groei naar meer inclusief onderwijs.  Indien de brede basiszorg en verhoogde zorg (tijdelijk) niet meer voldoende zijn, kan de school, na een traject met het CLB, hulp inroepen van het ondersteuningsnetwerk.  De school blijft verantwoordelijk voor de zorgregie.

De scholen van het buitengewoon en gewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst, bundelen hun krachten en ervaring.

Samen streven we naar kwaliteitsvol en goed onderwijs voor iedereen.

Alle scholen in Vlaanderen zijn aangesloten bij een ondersteuningsnetwerk.

Het ondersteuningsnetwerk Oost–Brabant (ONWOB) is werkzaam in de regio Vlaams – Brabant, ten oosten van Brussel.