Aanmelden

Aanmelden kan indien er een specifieke ondersteuningsvraag is vanuit de school, leerkracht en/of leerling, uitsluitend na een traject met het CLB.

Meer informatie lees je in de omzendbrief NO/2017/02 en in de visietekst van het VCLB.

Leerlingen kunnen worden aangemeld met een (gemotiveerd) verslag, een verslag of inschrijvingsverslag voor:

  • type basisaanbod (voorheen type 1, 8)
  • type 2 (matig tot ernstig mentale handicap),
  • type 3 (emotionele- en/of gedragsstoornis),
  • type 7 (spraak- en/of taalstoornis),
  • type 9 (autismespectrumstoornis).

Aanmeldingen voor ONWOB gebeuren steeds via een individueel aanmeldingsformulier.  Dit formulier dient ingevuld en ondertekent te worden door de school die de ondersteuningsvraag stelt.  Ook het CLB dient deze aanvraag te ondertekenen.

email  onw.oostbrabant@gmail.com
telefoon   0470 11 13 54

Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens de schooluren met uitzondering van woensdagvoormiddag.

Aanmeldingen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte vanuit de types 4, 6, en 7 auditief dienen te gebeuren bij de ondersteuningsteams (OT) voor het desbetreffende type.