Aanmelden

Aanmelden kan indien er een specifieke ondersteuningsvraag is vanuit de school, leerkracht en/of leerling, uitsluitend na een traject met het CLB. En dit gedurende het ganse schooljaar.

Aanmelden gebeurt steeds via mail met een individueel aanmeldingsformulier en het (gemotiveerd) verslag in bijlage.

email  onw.oostbrabant@gmail.com
telefoon   0470 11 13 54       

Aanmelden bij het ONWOB kan met een gemotiveerd verslag, een verslag of een inschrijvingsverslag voor:

  • type basisaanbod (voorheen type 1, 8)
  • type 2 (matig tot ernstig mentale handicap),
  • type 3 (emotionele- en/of gedragsstoornis),
  • type 9 (autismespectrumstoornis).

Het individueel aanmeldingsformulier dient ingevuld en ondertekend te worden door de school die de ondersteuningsvraag stelt.

Indien ouders het gemotiveerd verslag niet ondertekenen, kan enkel leerkracht en/of teamgerichte ondersteuning aangevraagd worden.

BELANGRIJK! Door de nieuwe regelgeving van de kleine types 2, 4, 6 en 7 is de open end financiering gekoppeld aan het rechtstreeks doorgeven van de leerling aan de BuO school via Discimus.  Men hanteert hiervoor twee teldata namelijk 1 oktober en 1 februari. 

Bijgevolg moeten de type 2 leerlingen aangemeld worden bij ONWOB EN via Discimus gekoppeld worden aan:

  • De Bremberg: BuBaO 26005 – BuSO 27789 (regio Diest, Hoegaarden, Zoutleeuw)
  • Ter Bank: BuBaO 25924 – BuSO 27731 (regio Leuven)

De continueringen type 7 STOS worden via Discimus gekoppeld aan:

  • BuBaO Ten Desselaer: 25932 of BuSO Ter Bank: 27731 (regio Leuven)
  • BuBaO De Bremberg: 26005 of BuSO Mariadal: 27805 (regio DHZ)

 

Meer informatie lees je in de omzendbrief NO/2017/02 en in de visietekst van het VCLB.

—————————————————————————————————————————————–

Folder ondersteuningsnetwerken (ONW’s) regio Mechelen – Brussel:

folder ONW

 

Aanmeldingen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte vanuit de types 4, 6, en 7 dienen te gebeuren bij de ondersteuningsteams (OT) voor het desbetreffende type EN via Discimus.

 

Folder ondersteuningsteams (OT’s) regio Mechelen – Brussel:

folder OT