Aanmelden

Aanmelden kan indien er een specifieke ondersteuningsvraag is vanuit de school, leerkracht en/of leerling, uitsluitend na een traject met het CLB. En dit gedurende het ganse schooljaar.

Meer informatie lees je in de omzendbrief NO/2017/02 en in de visietekst van het VCLB.

Aanmelden bij het ONWOB kan met een gemotiveerd verslag, een verslag of inschrijvingsverslag voor:

  • type basisaanbod (voorheen type 1, 8)
  • type 2 (matig tot ernstig mentale handicap),
  • type 3 (emotionele- en/of gedragsstoornis),
  • type 9 (autismespectrumstoornis).

Aanmelden gebeurt steeds via individueel aanmeldingsformulier en het (gemotiveerd) verslag in bijlage.

Het individueel aanmeldingsformulier dient ingevuld en ondertekend te worden door de school die de ondersteuningsvraag stelt.

Indien ouders het gemotiveerd verslag niet ondertekenen, kan enkel leerkracht en/of teamgerichte ondersteuning aangevraagd worden.

BELANGRIJK! Door de nieuwe regelgeving van de kleine types 2, 4, 6 en 7 is de open end financiering gekoppeld aan het rechtstreeks doorgeven van de leerling aan de BuO school via Discimus.  Men hanteert hiervoor twee teldata namelijk 1 oktober en 1 februari. 

Bijgevolg moeten de type 2 leerlingen aangemeld worden bij ONWOB EN via Discimus gekoppeld worden aan:

  • De Bremberg: BuBaO 26005 – BuSO 27789 (regio Diest, Hoegaarden, Zoutleeuw)
  • Ter Bank: BuBaO 25924 – BuSO 27731 (regio Leuven)

De continueringen type 7 STOS worden via Discimus gekoppeld aan:

  • BuBaO Ten Desselaer: 25932 of BuSO Ter Bank: 27731 (regio Leuven)
  • BuBaO De Bremberg: 26005 of BuSO Mariadal: 27805 (regio DHZ)

 

email  onw.oostbrabant@gmail.com
telefoon   0470 11 13 54

Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens de schooluren met uitzondering van woensdagvoormiddag.

folder ONW

Aanmeldingen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte vanuit de types 4, 6, en 7 dienen te gebeuren bij de ondersteuningsteams (OT) voor het desbetreffende type EN via Discimus.

folder OT