Partners

Gewoon Onderwijs

De lijst van alle scholen gewoon onderwijs die zich tot het netwerk Oost-Brabant hebben aangesloten, vind je hier.

Hier vindt u een kaartje van het ONWOB.

Buitengewoon Onderwijs

Pedagogische Begeleidingsdienst

CLB