Handelingsgericht Werken

We beogen kwaliteitsvolle ondersteuning teams door de 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken systematisch toe te passen.

HGW