Communicatie naar scholen ifv COVID-19

Onderstaande mail stuurden we op 15 maart 2020 naar alle scholen gewoon onderwijs die verbonden zijn aan het ONWOB.

Ondertussen zijn de maatregelen nog verscherpt waardoor thuiswerk een must is geworden.

Beste directie,

Onze ondersteuners zullen zo snel mogelijk contact opnemen met jullie school om te vragen hoe de ondersteuning/het ondersteuningswerk tijdens de komende periode vorm kan krijgen. Indien u op dat moment nog volop bezig bent met de organisatie binnen uw eigen school vragen we om op een later tijdstip terug contact op te nemen met elkaar.

Enkele voorbeelden:

 • De ondersteuner doet (voorbereidend) werk dat gelinkt is met de ondersteuningsdoelen zoals beschreven in het ondersteuningsplan (uitwerken van methodieken, materiaal…)
 • U vraagt de ondersteuner om voorbereidend werk te doen rond zaken die u in de toekomst op schoolniveau wenst te implementeren
 • De ondersteuner houdt via online kanalen contact met de leerlingen die ondersteund worden om het werken thuis te monitoren
 • ….

We moedigen creativiteit in het zoeken van oplossingen zeker aan.

De ondersteuningen kunnen worden opgenomen in fysieke aanwezigheid binnen uw school of via telewerk. Gezien het doel van de maatregelen is om verspreiding van het virus tegen te gaan hopen we echter dat zoveel mogelijk ingezet kan worden op telewerken.

Het zorgloket blijft bereikbaar voor vragen,

Wij wensen jullie enorm veel succes en sterkte in deze tijden.
Blijf veilig,

De coördinatie

 

 

Denktank 3

De laatste ONWOB denktanken van dit schooljaar gaat door op:

Donderdag 30 april 2020: voor de secundaire scholen van de regio Oost-Brabant in BuBaO Ten Desselaer, Klein Park 4, 3360 Lovenjoel (van 13u – 16u)

Donderdag 07 mei 2020: voor de basisscholen van de regio Oost-Brabant in BuBaO Ten Desselaer, Klein Park 4, 3360 Lovenjoel (van 13u – 16u)

Agenda:

 • doorstart schooljaar 2020-2021 in de samenwerking met het ONWOB
 • beluisteren bij elkaar: wat kan werken?
 • intervisie en casusbespreking
 • vragenrondje

Graag inschrijven door een mail te sturen naar onw.oostbrabant@gmail.com.

 

 

Verdeling ondersteuningsmiddelen

Opnieuw blijft het aantal ondersteuningsuren dat het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant (ONWOB) genereert voor het schooljaar 2019-2020, vergelijkbaar is met het pakket van het vorige schooljaar.  Ook dit schooljaar kiezen we voor een billijke verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

Per miniteam wordt ‘een pakket aan ondersteuningstijd’ berekend.  Bij de berekening van deze ‘pakketten ondersteuningstijd per miniteam’ gebruiken we drie parameters:

 • Het totale leerlingenaantal
 • Het totaal aantal opgenomen ondersteuningen door ONWOB in 2018-2019
 • Het aantal leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)

De berekening per miniteam is een richtgetal.

De school zal in overleg met ouders, CLB  en de ondersteuner het ondersteuningsaanbod bespreken en de ondersteuningsvragen prioriteren.

Indien het totaal aantal aanmeldingen van een school sterk afwijkt van het basispakket ondersteuningstijd, gaan we in overleg met de school en het CLB.

We streven er naar een kwaliteitsvol antwoord te bieden op de ondersteuningsnoden van de aangemelde leerlingen.

Infomoment IAC

Misschien heb je  vragen over hoe je  omgaat met leerlingen die een verslag hebben en kiezen voor een traject in het gewoon onderwijs?

Bij de start van het nieuwe schooljaar wil ONWOB samen met de Pedagogische Begeleidingsdienst een infomoment verzorgen rond dit thema.

Wat?                Info over IAC (Individueel aangepast curriculum)

Waar?              BuO Ter Bank Tervuursesteenweg 295 3001 Heverlee

Wanneer?        11/09/2019 van 13.30u-15.30u

Programma:

 • Inschrijven onder ontbindende voorwaarden
 • Gewijzigde nood
 • Inclusieve waarden bij IAC
 • Een kwaliteitsvol IAC en IAC-plan
 • Ruimte om vragen te stellen

De toelichting is gratis en zal gegeven worden door Karolien Sneyers (coördinator ONWOB), Katleen Gillard en Stéphanie Van Eyen (pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling).

Inschrijven kan via volgende link:

https://forms.gle/a5Pq26w4aTDrXrp19